Tuesday, 27 September 2011

Baca petikan dan jawab soalan di bawah.


Ini kucing.
Ini kucing Lina.
Kucing Lina comel dan gebu.

Bulu kucing Lina berwarna kuning.

Lina memberi kucingnya minum susu.

Lina sangat sayang akan kucingnya.

Setiap petang, Lina bermain dengan kucingnya.

Seminggu sekali Lina memandikan kucingnya.
1. Ini gambar apa?
   ......................................................
2. Ini kucing siapa?
   ......................................................
3. Apa warna bulu kucing Lina?
   ......................................................
4. Lina beri kucingnya minum apa?
   ......................................................
5. Pada waktu bila Lina bermain dengan kucingnya?   
   ......................................................

No comments:

Post a Comment