Friday, 2 December 2011


Jenis dan ciri laras bahasa.

Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar iaitu laras biasa dan laras khusus. 
 
Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan ( laporan sukan, berita sukan ), pengetahuan dan penerangan (Syarahan, rencana), maklumat dan pemujukan (rencana, iklan )

Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana, laporan, buku )

Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:
  • kosa kata atau istilah
  • tatabahasa
  • gaya
Jenis laras bahasa:
  • Laras bahasa biasa
  • Laras bahasa perniagaan / iklan
  • Laras bahasa Akademik
  • Laras bahasa undang-undang
  • Laras bahasa media
  • Laras bahasa sastera
  • Laras bahasa agama
Contoh laras bahasa iklan 

No comments:

Post a Comment